“Een terugkomdinges?” “Die verplichte slipcursus na het rijbewijs” “Zo’n terugkomdag”

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur die u 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B moet volgen. U hoeft na het terugkommoment geen examen af te leggen. Vermijd een toeslag door tijdig in te schrijven en het terugkommoment te volgen binnen uw termijn.

Voor al uw vragen omtrent het terugkommoment kunt u terecht bij TKM@rijschoolwirix.be

Inschrijven voor een terugkommoment? Scroll helemaal naar beneden!

Voor wie?

Het terugkommoment moet je verplicht volgen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  1. je woont in het Vlaams Gewest
  2. je bent houder van een rijbewijs cat. B afgeleverd door een Vlaamse gemeente
  3. je hebt jouw laatste voorlopig rijbewijs aangevraagd in een Vlaamse gemeente vanaf 01.10.2017

U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u niet meer in Vlaanderen gedomicilieerd bent (niet meer in een Vlaamse gemeente ingeschreven bent) in de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen.

Uitstel aanvragen

Binnen de eerste termijn waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u omwille van enkele uitzonderlijke gevallen uitstel vragen:

  • omwille van medische redenen
  • bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
  • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum …) als gevolg van een rechterlijke beslissing.

Als je uitstel wilt aanvragen, moet je een formulier invullen en ondertekend sturen naar het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Wegen van de Vlaamse overheid. Meer info vind je op de website van de overheid zelf.
Er kan geen uitstel meer aangevraagd worden als uw eerste termijn verstreken is.

Wanneer?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6 à 18 deelnemers:

  • kennismaking;
  • praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
  • groepsgesprek o.a. over attitude op de weg;
  • aan het einde van de sessie ontvang je een attest* dat je het terugkommoment gevolgd hebt.

* Aan het einde van de sessie ontvang je een attest dat je het terugkommoment gevolgd hebt. Je hoeft het attest niet bij te hebben wanneer je rijdt. Ook komt er geen code op je rijbewijs, dus je hoeft het attest niet voor te leggen aan het gemeente. De controle voor het terugkommoment gebeurt strikt via de online toepassing van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Wil je graag controleren wanneer je het terugkommoment gevolgd hebt? Je vindt de datum altijd terug in Mijn Burgerprofiel onder het tabblad ‘Mobiliteit’.

Word ik uitgenodigd voor het terugkommoment en zo ja, door wie?

Ongeveer 3 weken voor de periode start waarbinnen je het terugkommoment moet volgen, ontvang je een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die brief is een extra dienstverlening. Dat wil zeggen dat je, ook als je géén brief ontvangt (vb. door problemen met de post), nog steeds verplicht bent om het terugkommoment te volgen.

Je kan de termijn waarin je het verplichte terugkommoment moet volgen of de status van je aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen op Mijn Burgerprofiel. Dat is de online profielpagina met je persoonlijke gegevens die bij de overheid bekend zijn.

Wat is de prijs?

Voor het terugkommoment betaal je € 122,- (jaarlijks geïndexeerd), dit dient steeds vooraf betaald te worden!
Als je het terugkommoment laattijdig volgt, moet je een toeslag van € 61,- betalen.
Wanneer je het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeer je een bestraffing tot € 4.000,-.

Waar wilt u graag het terugkommoment volgen?

Creatief Webdesign met door