Nascholing CODE 95 – Informatie

Deze pagina toont informatie over de onderdelen van een CODE 95 nascholing.
Klik op een onderdeel om meer informatie te lezen.Thema 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

Lading zekeren

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C 

Omschrijving

Het is van cruciaal belang om als vrachtwagenchauffeur te weten hoe je je lading op een veilige manier zekert. Dagelijks gebeuren er immers ongevallen met voertuigen vanwege verschoven of omgevallen ladingen. Deze ongevallen kunnen voorkomen worden door het toepassen van de geldende voorschriften.

Theoretische onderwerpen
1) EU-regelgeving betreffende ladingzekeren
2) Risico’s bij goederenvervoer: schuiven en/of kantelen van de lading
3) Diverse technieken voor ladingzekeren: vormvaste stuwing, krachtsluitende zekering, diagonale shorring en eisen waaraan deze zekeringen moeten voldoen
4) Stabiliteit en verdeling van ladingen
5) Het gebruik van hulpmiddelen voor het vastzetten van ladingen

Praktische onderwerpen
1) Voorbereiding van een ladingzekering
2) Lading verankeren: uitvoeren van diverse methodes
3) Berekening van de juiste spanriemen
4) Het gebruik van hulpmiddelen: bijv. anti-slipmatten, stuwzakken, gordel- en hoekbeschermers
5) Wijze van vastzetten en verdelen van de lading 

Ecodrive

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C 

Omschrijving

OPGELET: U SCHRIJFT ENKEL IN VOOR DE THEORIE! VOOR HET INPLANNEN VAN HET PRAKTIJKMOMENT NEEMT ONZE PLANNING LATER NOG CONTACT OP.

Eco-driving is de meest moderne manier van (vracht)auto of autobus/autocar rijden, met als uitgangspunt: op de meest effectieve manier brandstof besparen. Dit heeft meer dan alleen een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies tot gevolg. Ook de verkeersveiligheid zal worden verhoogd, want anticiperen en defensief rijden zijn belangrijke onderdelen van eco-driving.

Theoretische onderwerpen
1) Wat is ecodrive?
2) De rol van de chauffeur
3) Vroeger en nu
4) Hoe werkt ecodrive?
5) Kijktechniek
6) Zuinig rijden – de toekomst

Praktische onderwerpen
1) 1ste rit met eigen rijstijl van de chauffeur (01u30)
2) Debriefing 1ste rit (00u15)
3) 2de rit met voortdurende bijsturing van de cursist(01u30)
4) Debriefing 2de rit (00u15)

Deze lesmodule kan gesplitst worden in halve dagen theorie (in groep) en halve dag praktijk individueel of u kan ervoor kiezen om een volledig dag individuele opleiding te volgen. Thema 2: Toepassing van de voorschriften

Update wegcode + aanrijdingsformulier

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C en D 

Omschrijving

Inhoud De wegcode verandert regelmatig. Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. In deze opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Zo worden overtredingen vermeden en de verkeersveiligheid verhoogt.

Theoretische onderwerpen
1) Verschil massa in beladen toestand / MTM
2) Snelheid
3) Stilstaan en parkeren
4) Inhalen
5) Voorrang en gedrag aan kruispunten
6) Plaats op de openbare weg
7) Beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels
8) Andere recente wijzigingen

Praktische onderwerpen
1) Europees aanrijdingsformulier, correct invullen van ongevalsaangifte / Europees aanrijdingsformulier
2) Oefeningen wegcode

Rij- en rusttijden + gebruik tachograaf

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C en D 

Omschrijving

Het optimale gebruik van de tachograaf en het leren omgaan met de arbeidstijd zijn belangrijke aspecten om de rentabiliteit van uw onderneming te verhogen. In deze opleiding komt uitgebreid aan bod het maximale rendement per dag te behalen met alle wettelijke verplichtingen en beperkingen te respecteren.

Theoretische onderwerpen
1) Rij- en rusttijden volgens verordening EU61/06
2) Principes, toepassingen en gevolgen van de verordeningen
3) Sancties op het verkeerd gebruik van de tachograaf, het niet gebruiken of knoeien met de tachograaf.
4) Werking van de tachograaf, zowel analoog als digitaal
5) Digitale tachograaf: Wetgeving en voorschriften, werking, correct gebruik, interpretatie van de printout.

Praktische onderwerpen
1) Rij-en rusttijden: oefeningen “vragen en antwoorden”
2) Digitale tachograaf “digitach software”: storingen, printen, pauzes, begin/einde dagtaak
3) Gecombineerd vervoer
4) Manueel data bijvoegen  

Actualisering van de vakbekwaamheid

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C 

Omschrijving

Tijdens deze opleiding worden belangrijke onderwerpen uit de regelgeving opgefrist. Zo vermijden ze boetes en veiligheidsrisico’s.

Theoretische onderwerpen
1) Toepassing aslastendecreet (afmetingen en gewichten)
2) Ladingzekering – hulpmiddelen en PBM
3) Rij-en rusttijden
4) Uitzonderlijk verkeer: algemene inleiding
5) Spiegelafstelplaatsen
6) Veiligheidsystemen Truck & Trailer
7) Persoonlijke veiligheidsuitrusting
8) Verschil vervoer voor eigen rekening of vervoer voor rekening van derden
9) Recente aanpassingen verkeersregelgeving – Kooiaap
10) Kwis 

Vervoersdocumenten + rij -en rusttijden

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C 

Omschrijving

De fysieke paraatheid is zeer belangrijk om veilig een vrachtwagen te kunnen besturen. Daarom zijn er wettelijke rij- en rusttijden opgelegd (via gebruik van de tachograaf). Het is belangrijk dat de chauffeur goed op de hoogte is van het correct gebruik van de tachograaf en de correcte naleving van de rij- en rusttijden. Ook bij het vervoeren van een lading dient men steeds in orde te zijn met de administratie. Je moet heel wat documenten kunnen voorleggen tijdens een mogelijke controle. Het gebruik van de CMR-vrachtbrieven wordt in deze opleiding behandeld, maar ook de andere documenten zoals inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs, vergunningen, …

Theoretische onderwerpen
1) Verschil vervoer eigen rekening en derden
2) De vrachtbrief, CMR (inhoud)
3) Verordening 561/2006 (RRT): toepassingen
4) Verordening 165/2014: update regels tachograaf

Praktische onderwerpen
1) Correct invullen van CMR en vrachtbrief
2) Oefeningen Rij-en rusttijden Thema 3: Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

Noodsituaties en EHBO

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C en D 

Omschrijving

Helaas zijn ongevallen in het verkeer een dagelijkse realiteit. Het kan daarom letterlijk van levensbelang zijn om op kritieke momenten de juiste beslissingen en handelingen te nemen en uit te voeren. In deze opleiding worden concrete technieken aangeleerd die in noodsituaties levens kunnen redden.

Theoretische onderwerpen
1) Aantal ongevallen en de oorzaken ervan
2) Basisprincipes van eerste hulp
3) Verwittigen van hulpdiensten
4) Wat kan de chauffeur zelf doen
5) Verplaatsen van een slachtoffer
6) Hoe te handelen bij brand
7) EHBO voor chauffeurs
8) Levensreddende handelen: vitale parameters, reanimatie, gebruik AED toestel, EHBO bij verstikking
9) De veiligheidshouding: wat en hoe
10) EHBO bij de meest voorkomende oorzaken en gevolgen van een ongeval: hartaanval, bloedingen, letsels aan het bewegingsstelsels, wervelletsels, schedeltrauma, gevaarlijke stoffen, brandwonden
11) Wat na een ongevel
12) Europees aanrijdingsformulier

Praktische onderwerpen
1) Demofilm “keten van de hulpverlening” + bespreking
2) Oefenen reanimatie met reanimatiepop
3) Oefenen gebruik AED met trainingstoestel
4) Oefenen veiligheidshouding
5) Oefenen aanleggen van een driehoeksverband + verbandtechnieken 

Brandpreventie en -bestrijding

Doelgroep

Nascholing voor beroepschauffeurs groep C en D 

Omschrijving

Elke chauffeur kan geconfronteerd worden met brand. In elke voertuig kan immers brand uitbreken door kortsluiting of oververhitting van de remmen. Bovendien kunnen ongevaarlijke producten bij brand ineens wel gevaarlijk worden. In deze opleiding gaan we bekijken hoe we deze problemen aanpakken. De cursus is voorzien van een theorie en praktijkgedeelte met oefeningen.

Theoretische onderwerpen
1) Wetgeving
2) Alarmeren en hulpdiensten inroepen
3) Brand in de sector
4) Oorzaken en hoe te reageren
5) Preventie
6) Vervoer van gevaarlijke goederen
7) Beschermingsmiddelen tegen brand
8) Blusmiddelen en blustechnieken
9) Evacuaties
10) Eerste hulp bij brandwonden

Praktische onderwerpen
1) Praktijkoefeningen
2) Brandblusoefeningen
3) Oefeningen met vuurdeken
4) Evacuatie simulatie

Creatief Webdesign met door